خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

در یک قرارداد تیل در شاروالی جلال آباد نزدیک به ٦ میلیون افغانی اختلاس شده است

در یک قرارداد تیل در شاروالی جلال آباد نزدیک به ٦ میلیون افغانی اختلاس شده است

Oct 28, 2020 - 19:43

جلال آباد (پژواک،٧ عقرب ۹۹): آژانس خبری پژواک اسنادى را به دست آورده که شاروالی جلال آباد طی یک قرارداد، یک لیتر تیل را ۲۰ افغانی بلندتر از قیمت بازار گرفته و با این حساب، در جریان یک سال، پنج میلیون و ۸۲۰ هزار افغانی اختلاس صورت گرفته است.

این در حالیست که در جریان چند ماه گذشته، قیمت یک لیتر دیزل و پطرول در شهر جلال آباد از ۳۶ افغانی بلند نیست؛ اما این اداره با یک شرکت در قرارداد یک ساله، یک لیتر تیل را به ۵۴ افغانی خریداری کرده است.

بر اساس قرارداد یک ساله بین شرکت لوجستیکی عمر سبحان و شهرداری، این شرکت از تاریخ اول ماه اسد سال ۱۳۹۹ تا تاریخ ۱۳ ماه سرطان سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲۶۰ هزار لیتر دیزل و ۶۰ هزار لیتر پترول به شهرداری میدهد.

هر چند دو شرکت دیگر نیز برای به دست آوردن این قرارداد، پيشنهادات خود را به شهرداری تسلیم داده؛ اما شاروالی جلال آباد برای شان خبر نداده و این قرارداد را با شرکت سوم پنهانى امضا کرده است.

قیمت تیل در شهر جلال آباد:

آژانس خبری پژواک، از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف موثق، به نتیجه رسیده که در تاریخ امضاى قرارداد (۱۳۹۹/۰۴/۳۱)، قیمت یک لیتر پترول ٣٥ افغانی و یک لیتر دیزل به ٣٦ افغانی فروخته میشد.

همچنان در حال نگاشتن گزارش در تاریخ پنجم ماه عقرب سال ۱۳۹۹ نیز آژانس خبری پژواک معلوماتى را به دست آورد که قیمت یک لیتر پترول در شهر جلال آباد، ۳۵ افغانی و قیمت یک لیتر دیزل ۳۶ افغانی است. این قیمت ها به شکل رسمی، از مدیریت مواد نفتی گرفته شده است.

قرارداد بلندتر از قیمت:

شاروالی جلال آباد، در قراردادهای تیل برای سال ۱۳۹۹، دیزل را ۱۸ و پترول را ۱۹ افغانی بلندتر از قیمت بازار قرارداد نموده است.

آژانس خبری پژواک، یک کاپی این قرارداد را به دست آورده است که بر اساس آن، قرارداد فی لیتر دیزل و پترول، به قیمت ۵۴ افغانی صورت گرفته است.

در ابتداى قرارداد آمده است:" قرار داد تیل مورد نیاز وسایط شاروالی جلال آباد، در سال ۱۳۹۹ که بین ریاست شاروالی و رحمن الله ولد امان الله مسئول شرکت لوجستیکی عمر سبحان باشندۀ منطقۀ دولتزی ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار امضا شده است؛ از تاریخ اول ماه اسد سال ۱۳۹۹ الی تاریخ ۳۱ ماه سرطان سال ۱۴۰۰ (۱۷۲۸۰۰۰۰۹) هفده میلیون و دوصد هشتاد هزار افغانی میشود که در جدول ذیل ترتیب شده است."

شمېره

د جنس نوم

د اړتيا وړ اندازه

د في ليټر بيه

مجموعي قيمت

۱

ډيزل تېل

۲۶۰۰۰۰ ليټره

۵۴ افغانۍ

۱۴۰۴۰۰۰۰

۲

د پټرول تيل

۶۰۰۰۰ ليټره

۵۴ افغانۍ

۳۲۴۰۰۰۰

ټوټل

 

 

 

۱۷۲۸۰۰۰۰۹

 

 

 

 

 

 

این قرارداد که از سوی روح الامین حسن سرپرست سابق شاروالی جلال آباد و با حاجی رحمن الله رئیس شرکت لوجستیکی عمر سبحان امضاء شده است، از طرف والی ننگرهار که در آن زمان تمیم عارف مومند معاون والی سرپرست بود، منظور و امضاء شده است.

با در نظرداشت قیمت های تیل در قرارداد و شهر جلال آباد، از درک پترول۱۴۰هزار افغانی و از درک دیزل چهار میلیون و ۶۸۰هزار افغانی اختلاس صورت گرفته است، که مجموعاً پنج میلیون و ۸۲۰هزار افغانی میشود.

شمېره

د جنس نوم

د اړتيا وړ اندازه

د بازار نرخ في ليټر

مجموعي قيمت

پخوانی قيمت

۱

ډيزل تېل

۲۶۰۰۰۰ ليټره

۳۶ افغانۍ

۹۳۶۰۰۰۰

۱۴۰۴۰۰۰۰

۲

د پټرول تيل

۶۰۰۰۰ ليټره

۳۵ افغانۍ

۲۱۰۰۰۰۰

۳۲۴۰۰۰۰

ټوټل

 

 

 

۱۱۴۶۰۰۰۰

۱۷۲۸۰۰۰۰۹

 

به شرکت های دیگر خبر داده نشده است:

آژانس خبری پژواک، اسنادى را به دست آورده است که دو شرکت دیگر، بخاطرى بر روح الامین حسن سرپرست شاروالی پیشین جلال آباد در څارنوالی استیناف ننگرهار عريضه کرده بودند، که گویا برای آنها در زمان داوطلبی اطلاع نداده است.

برخی شرکت های دیگر نیز برای به دست آوردن این قرارداد، بر شاروالی جلال آباد عارض شده اند؛ اما نخست به بهانه های مختلف فریب داده شده و بعداً قرارداد، به شکل پنهان با شرکت دیگر امضا شده است.

در یک ورق عريضۀ شرکت لوجستیکی ځلاند خپلواک وطن، که آژانس خبری پژواک آن را به دست آورده است، گفته شده که آنها نیز برای به دست آوردن این قرارداد، به شاروالی پشنهاد کرده بودند؛ اما آنها این قرارداد را بدون داوطلبی، به شکل پنهانى امضا کرده اند.

در این عریضه نگاشته شده است:"پس از تماس و ارتباط های مکرر، به تاریخ ٩ ماه چهارم(سرطان) سال ۱۳۹۹شرطنامه های اقلام ذکرشده را به دست آورده و در هر دو شرطنامه، تاریخ ضرب الاجل ذکر نشده است. تصمیم مربوطه گرفته نشده است، از طرف شعبه برای ما گفته شد که پس از گرفتن تصمیم در خصوص تعیین نمودن تاریخ ضرب الاجل، برای شما اطلاع میدهیم؛ اما به این سخن اکتفا نکردیم و روزانه به شکل فزیکی از مدیریت قراردادهای شاروالی، در مورد تاریخ ضرب الاجل سوال میکردیم؛ متاسفانه در تاریخ ۲۰ ماه چهارم سال ۱۳۹۹اطلاع حاصل کردیم که داوطلبی اقلام ذکرشده، در غیاب تمام شرکت های درخواست کننده، به شکل پنهانى صورت گرفته است."

همچنان شرکت لوجستیکی و تجارتی حکمت رحیمی نیز بخاطر به دست آوردن این قرارداد، به شاروالی پيشنهاد کرده بود؛ اما او نیز برای داوطلبی قرارداد، خواسته نشده است.

این شرکت نیز در یک درخواست نامه به څارنوالی نگاشته است: " این اداره با در نظرداشت منافع شخصی، از چندین سال بدینسو با شرکت دلخواه شان بر ضد منافع دولت سازش کرده و نشست افتتاح آفر را دایر نموده اند و قرارداد فوق، با قیمت بلند طی مراحل و منظور شده است. "

این شرکت ها میگویند که آنها برای دیزل و پترول، آفرهای خویش را نیز ترتیب و با در نظرداشت قیمت بازار و مالیه، قیمت هايی را مشخص کرده بودند؛ اما از سوی شاروالی برای شان خبر داده نشده است.

در پيشنهادنامۀ شرکت لوجستیکی و خدماتی ځلاند خپلواک وطن، که آژانس خبری پژواک آن را به دست آورده است، قیمت فی لیتر پترول ۳۸.۵ افغانی و قیمت یک لیتر دیزل ۳۸ افغانی داده شده است.

جلب مسئولان از سوی څارنوالی:

آژانس خبری پژواک، یک قرار جلب څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار را نیز به دست آورده است که در آن، از پولیس خواسته شده است تا در امر جلب نمودن روح الامین سرپرست شاروالی و مسئولان مدیریت قراردادهای شاروالی، اجراآت نمایند.

پوهیالی محمد عارف مبشر رئیس څارنوالی استیناف ولایت ننگرهار نیز به آژانس خبری پژواک تایید کرد که این قضیه، به آنها راجع شده و تحت تعقیب قرار دارد.

انتقادهای مردم:

برخی باشندگان ولایت ننگرهار، بر نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه و شورای ولایتی انتقاد میکنند که اکثر قراردادها در این ولایت، به شکل پنهانى صورت میگیرد.

اجمل عمر معاون شورای ولایتی ننگرهار، به آژانس خبری پژواک گفت که شرکت های فوق، به آنها شکایت کرده بودند، که آنها این قضیه را به مقام ولایت و بعداً از طریق آنها به څارنوالی فرستاده اند.

اما نامبرده انتقاد کرد که تمام مشکل از مرکز است؛ بخاطریکه روح الامین حسن، برای ۱۱ ماه در این اداره سرپرست بود و در این مدت برخی تخطی های دیگرى را نیز کرده است.

عبدالرحمن معاون معاون جامعۀ مدنی "د ملي يووالی" گفت که اکثر قراردادها، از سوی زورمندان صورت میگیرد. برای آنها سهم میدهند و بیشتر آن، از طرف شب در حویلی های شخصی صورت میگیرد، که افراد مستحق از آن محروم می مانند.

عبدالرووف شپون نمایندۀ مردم ننگرهار در ولسی جرگه نیز انتقاد کرد که مقامات بیشتر در افغانستان، متعهد به وظیفه نمی باشند و تنها برای منافع شخصی کار میکنند و اگر گزارش در مورد این اختلاس با آنها شریک شود، حتماً در مورد آن در ولسی جرگه بحث خواهند کرد.

واکنش شاروالی و شرکت قراردادی:

پژواک تلاش کرد که در این مورد، نظر روح الامين حسن سرپرست شاروالی پیشین جلال آباد را نیز داشته باشد؛ اما تماس برقرار نشد.

همچنان پژواک تلاش کرد که در این زمینه نظر شاروالی جلال آباد را نیز داشته باشد؛ اما آنان در این مورد چنین بهانه کردند که ايشان جدیداً آمده و قرارداد را مقامات پیشین عقد کرده اند.

اما رحمن الله دولتزی رئیس شرکت لوجستیکی عمر سبحان، به آژانس خبری پژواک گفت که این قرارداد، برای یک روز نه، بلکه یک ساله بوده و در جریان سال، نرخ تیل ثابت نمی باشد.

وى نیز گفت که به آنها پول هم به وقت داده نمی شود و ۲۵ میليون افغانی قرض سال گذشته نیز باقی مانده؛ پس به همین دلیل قرارداد با قیمت بلند عقد شده است.

واکنش مقامات ولایتی:

تميم عارف مومند معاون پیشين والی ننگرهار که این قرارداد را منظور کرده بود، ميگويد که قرارداد بخاطریکه به مدت یک سال قرارداد شده، به قیمت بلند عقد شده؛ زیرا در جریان سال قیمت تیل گاه بلند و گاه هم پایین می باشد.

او به پژواک گفت مشکل دیگر این است که شرکت باید در این نرخ، سه درصد مالیه نیز بدهد و بیست درصد تکس به مستوفیت، که آن هم در این نرخ به حساب میرود؛ پس قرارداد به همین خاطر با نرخ بلند عقد شده است.

عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار، به پژواک گفت که اداره ولایتی، در این مورد تحقیقات خویش را آغاز کرده و به زوترین فرصت، نتایج آن با مردم شریک ساخته خواهد شد.

شاروالی جلال آباد؛ در حالی قرارداد تیل را با قیمت بلند عقد کرده که سال گذشته، این اداره از بازار و شرکت ها ۴۲۵ ميليون افغانی قرضدار بود.

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement