خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

توسط اسناد جعلی در خوست قرارداد پروژۀ ١٠٧ ميليون افغانی انجام شده است

توسط اسناد جعلی در خوست قرارداد پروژۀ ١٠٧ ميليون افغانی انجام شده است

Nov 14, 2020 - 16:27

شهر خوست (پژواک، ۲۴ عقرب ۹۹): یافته های پژواک نشان می دهد که قرارداد پروژۀ یک دیوار استنادی منظور شده که توسط وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت خوست صورت گرفته و هزینۀ آن، بیش از (۱۰۷) میلیون افغانی میباشد، توسط اسناد جعلی انجام شده است.

این پروژۀ دیوار استنادی که تاهنوز کار عملی آن آغاز نشده است و ١٣،٥ کیلومتر طول دارد، به کمک بانک جهانی انجام می شود که به اساس طرزالعمل، باید توسط شوراهای انکشافی قریه ای عملی شود اما تنها قرارداد ٤٧٢٢ متر این دیوار، به امضاء رسیده است.

این پروژه در مناطق هارون خیل، قدم، لندر، صادق و کوتکی ها مربوط ولسوالی علیشير ولایت خوست عملی می شود که طبق طرزالعمل، قرارداد آن هم حق پنج شورای انکشافی مناطق یاد شده دانسته می شود.

اما در اسنادیکه پژواک به دست آورده، اظهار می شود که وزارت احیا و انکشاف دهات، قرارداد پروژۀ یاد شده را بجای مناطق یاد شده، با شوراهای انکشافی در مناطق دیگر قرارداد کرده است.

براساس معلومات، از این پنج شورای انکشافی؛ كوزه ابوخانه، سترسواكی، و تل وال، سه شورای آن مناطقی هستند كه از مکان تطبيق پروژه چند كیلومتر دورتر موقعیت دارند.

شورای انکشافی سلیم جان کوز کلی، به جای هارون خیل شورای قدمو، صادق، لندر و بجای شورای کوز کلی قدمو، بجای صادق ها و لندرو قرارداد های منطقۀ کوتکی ها به امضاء رسیده است.

به اساس معلوماتیکه به پژواک رسیده است، از طریق این قراردادها از جمله شوراهای انکشافی یاد شده؛ به چهار آن به حساب بانکی شورای انکشافی کوزی ابوخانی (۲۸۵۹۲۶۱۸) افغانى، به شورای انکشافی سترسواکی (۲۵۱۵۲۰۷۹) افغانى، به شورای انکشافی تا وال (۲۵۳۲۸۶۲۵) افغانى و به حساب بانکی شورای سلیم جان کوزکلی (۲۸۸۲۰۱۷۵) افغانی، که در مجموع (۱۰۷۸۹۳۴۹۷) یک صد و هفتاد میلیون و هشتصد و نود و سه هزار و چهار صد و نود هفت افغانی ميشود، سر از حالا از طریق د افغانستان بانک و عزیزی بانک، منتقل گرديده است.

پول یاد شده برای ساخت ۴۷۲۲ متر دیوار استنادی به شوراهای یاد شده ارسال گرديده و با شورای انکشافی به نام قدمو کوز کلی پنجم، تاکنون قرارداد نشده است.

یارانی رئیس شورای انکشافی قریۀ سترسواکی، به پژواک گفت که نزدیک به شش ماه پیش، یک کمیشن کار وزارت احیاء و انکشاف دهات که نام وی را نگرفت، از آنها به چل و فریب، تذکره ها و مهرها را اخذ کرده است.

موصوف افزود که نشانه های انگشت هايی که به قرارداد شورای انکشافی سترسواکی زده شده است، آن هم از آنها نیست و در غیاب آنها نشانه انگشت های اشخاص دیگر را زده اند.

وی گفت: "این کمیشنکار، به آنها گفته بود که برای شما در منطقۀ تان پروژۀ دیوار استنادی تطبیق خواهد شد؛ اما بعداً فهمیده شد که اینطور نبود، بلکه مکان اصلی پروژه از منطقۀ آنها چند کیلو متر فاصله داشت."

عیسی خان رئیس کوزه ابوخانه نیز به پژواک گفت که از آنها تذکره و مهرها به این هدف گرفته شده است که در منطقۀ آنها دیوار استنادی اعمار می شودغ؛ اما اصلاً اینطور نبود.

وی افزود: "به حساب بانکی شورای ما، بیش از ۲۸ میلیون افغانی انتقال شده است و مهرها و نشانه های انگشت هایى که در این رابطه به قرارداد چسپانده شده، در غیاب آنها انجام گرديده است."

برای تطبیق پروژۀ ١٣،٥ کیلومتر دیوار استنادی یاد شده، ریاست احیا و انکشاف دهات خوست، به شورای انکشافی ولسوالی یک استعلام ارسال کرده و به سطح قریه ها از پنج شورای انکشافی که این پروژه در آن عملی خواهد شد، درخواست شده است.

اما شورای انکشافی ولسوالی، در جواب استعلامى که از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات در مؤرخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ صورت گرفته است؛ شورای کوزه ابوخانه، سترسواکی، تل وال، سلیم جان کوزکلی و شورای انکشافی قدمو کوزکلی را معرفی کرده، که با مکان تطبیق پروژه مطابقت ندارد.

 به اساس معلومات پژواک، این استعلام هم بین ریاست احیا و انکشاف دهات و شورای انکشافی ولسوالی علیشیر (District Development Assembly)  از سوی یک کمیشن کار که نه مامور ریاست مربوطه و نه هم کدام وظیفۀ دیگر حکومتی دارد، تبادله شده است.

جان خان رئیس شورای انکشافی ولسوالی علیشیر هم به پژواک تایید کرد که هر چیز را به مشورۀ این فرد انجام داده است و در استعلامى که از سوی ریاست مربوطه، به وی ارسال شده است، یادآوری مکان اصلی که در آن پروژه تطبیق می شود، نیامده است.

 نعیم جان رئیس یک شوای انکشافی منطقۀ قدمو، به پژواک گفت که آنها در منطقۀ خود، هفت شورای انکشافی دارند؛ اما یکی آن هم اطلاع ندارد که این کار را چه کسی و چگونه انجام داده است.

وی افزود تا زمانی به آغاز کار پروژۀ یادشده اجازه نخواهد داد که مسئولان ذیربط دولتی، در این مورد به مردم وضاحت بدهند.

وی افزود: "زمین ها از خود ماست، شوراها از خود ماست، کار خود ما است، دیوار استنادی هم در جای ما ساخته می شود، باز به همان شورای انکشافی چرا اجازه دهيم که پانزده کیلومتر از ساحۀ ما دور است. خواست ما این است که به شوراهای مستحق، باید حق رسانى شود."

در همین حال، فیض الله خان عضو یک شورای انکشافی منطقۀ هارون خیل نیز گفت که آنها شش شورا دارند؛ اما بخش دیوار استنادی که باید در منطقۀ آنها اعمار شود، قرارداد آن با شورای انکشافی سترسواکی که با منطقۀ آنها هیچ ارتباط ندارد، انجام شده است.

وی افزود: "به ریاست احیا و انکشاف دهات رفتیم، به وزارت ده مرتبه رفتیم؛ اما کسی گوش نمی دهد. در وزارت احیاء و انکشاف دهات، فساد آشکار وجود دارد. تا زمانیکه به ما حق ما داده نشود، به کسی اجازۀ کار نمی دهیم."

از سويی هم عاشق الله اخلاص رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت خوست، در صحبت با پژواک قراردادهای انجام شده با شوراهای انکشافی یاد شده را تایید کرد؛ اما گفت که این کار را به هدف تقویت حکومتداری و تقویت روابط بین اقوام و مردم انجام داده است و جعلی بودن این اسناد را رد می کند.

وی افزود که تاکنون به اساس عقد قرارداد، حدود سی میلیون افغانی، از دو بخش دیوار استنادی به حساب بانکی یک شورا به شعبه ولایتی د افغانستان بانک منتقل شده است.

اما به اساس اسنادى که به پژواک رسیده است، به حساب های بانکی چهار شورا، هزینۀ ساخت ۴۷۲۲ متر دیوار استنادی منتقل شده است، که بیش از ۱۰۷ میلیون افغانی می شود.

اخلاص یار گفت: "اسنادى که به ما رسیده است، اگر کسی در آن ملاحظه دارد و یا اسناد را جعلی ثابت کرده می تواند، با ما ملاحظات را شریک کند، عریضه بیاورد که این اسناد جعلی است، ما به اسناد آنها اجراآت می کنیم، به عریضه های آنها اجراآت می کنیم، تاکنون در این رابطه هیچ کس به ما مراجعه نکرده است."

اما فیض الله خان عضو یک شورای انکشافی منطقۀ هارون خیل گفت که چند مرتبه به ریاست احیا و انکشاف دهات رفتیم؛ اما کسی به آنها گوش نمی دهد.

رئیس احیا و انکشاف دهات گفت اگر مردم منطقه، این مشکل مجموعی را در بین حود حل نسازند و در جریان یک و نیم ماه آینده، کار پروژه آغاز نشود، بودجه را به سال مالی جدید می برند، که باز هر چیز از سر، انجام خواهد شد.

وی علاوه کرد: "پول از اینجا مسترد می شود؛ چرا از این اکونت به اکونت دوم ما بطور قانونی پول را داده نمی توانیم. اگر برای آن راه حل قانونی باشد، ما با مردم صحبت کردیم؛ اما راه حل قانونی وجود ندارد. ما نمی توانیم که از یک اکونت رسمی به اکونت دیگر، غیر رسمی پول انتقال دهیم، ولی اين را می توانیم که این قرارداد فسخ شود و برای آن قرارداد دیگر انجام شود."

در همین حال، فریدون آژند سخنگوی وزارت احیاء و انکشاف دهات، در صحبت با پژواک، فساد و جعل در کار این پروژه دیوار استنادی را رد کرد؛ اما افزود که در برابر تطبیق پروژه، بین شورا های انکشافی یک تعداد مشکلات اجتماعی موجود است.

وی افزود که از لحاظ همین مشکل، این پروژه برای سال روان ۱۳۹۹ مالی فسخ گردید و قرار است که سال آینده به تدارکات ارسال و از آن طریق انجام شود؛ زیراکه به گفته وی؛ شوراهای انکشافی ظرفیت تطبیق آنرا ندارند.

آژند گفت: "بلی ما به شوراهای انکشافی پول ارسال کردیم، ولی اینکه در برابر آنها مشکلات بود، پول دوباره در حساب های شوراها منجمد شده است و یک شورا هم نتوانست که حتا یک پیسه هم از این پول بکشد و در این، هیچ نوع فساد نشده است. ما موجودیت کمیشن کار در این پروژه را هم رد می کنیم، پروژه کاملاً مشخص بود، اینکه شورا ها نتوانستند در بین خود جور بیایند، پس به اساس بررسی هیات این پروژه فسخ شد."

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement