خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

عدم معرفی برخی افسران کامیاب شده در امتحان به بست های بنادر سوال برانگیز است

عدم معرفی برخی افسران کامیاب شده در امتحان به بست های بنادر سوال برانگیز است

Nov 17, 2020 - 10:26

​کابل(پژواک، ۲۷عقرب ۹۹): شماری از افسران پولیس، برای احراز بست های مختلف در بنادر کشور امتحان داده اند؛ اما بعد از کامیاب شدن، در عوض معرفی به بست های یادشده، ۱۳ تن به وظایف قبلی و ۹ تن هم به «احتیاط فعال» معرفی شده اند.

افسران یادشده، در حالی به وظایف قبلی و یا هم به «احتیاط فعال» معرفی شده اند، که به گفتۀ آنها پس از امتحان، تمام مراحل تقرری آنها طی شده و بدون دلیل موجه، اجازه داده نشده است که بست ها در بنادر را احراز کنند.

در احتیاط فعال، افسر در بستی کار نمی کند؛ اما معاش دریافت می دارد.

کاپی یک جدول وزارت داخله نشان می دهد که ۲۷۵ تن، برای بست های سرحدی شامل امتحان رقابتی شده اند. 

به اساس یک جدول دیگر، از میان این ۲۷۵ تن، ۶۷ تن به مرحلۀ بعدی راه یافته اند که از این میان شانزده تن برای آمریت های محل عبور و کنترول شانزده بندر (تورخم، حیرتان، آقینه، تورغندی، اسلام قلعه، ابونصر فراهی، سپین بولدک، غلام خان، پل ابریشم، شیرخان بندر، آی خانم، نسی درواز، شغنان، جامرج بالا، اشکاشم و پل خواهان) پیشنهاد شده اند و شش تن دیگر، به عنوان «ریزرف آمریت محل عبور و کنترول» شامل این جدول شده اند.

همچنان پانزده تن، به حیث معاونین آمریت های محلات عبور و کنترول در بنادر، چهار تن به حیث ریزرف معاونیت آمریت های محلات عبور و کنترول، پانزده تن برای آمریت های کنترول ویزه محلات عبور و کنترول و یازده تن به حیث ریزرف آمریت های کنترول ویزه محلات عبور و کنترول، شامل جدول یادشده برای بنادر مختلف یادشده شده اند. 

آمریت های محل عبور و کنترول

 کاپی امریه مورخ اول میزان سال روان وزارت داخله، نشان می دهد که شانزده تن (امرالله، صلاح الدین، سیداکبر، سخی داد، محمد طاهر، عزیزالرحمن، عبدالستار، حبیب الله، محمدنواب، ذکرالله، محمدصالح، توفیق، فریدالله، عبدالغفار، عبدالغنی، عزیزالله) به ترتیب به حیث آمرین محل عبور و کنترول بنادر تورخم، سپین بولدک، غلام خان، ابونصرفراهی، پل ابریشم، اسلام قلعه، تورغندی، آقینه، حیرتان، شیرخان بندر، آی خانم، نسی درواز، شغنان، جامرج بالا، اشکاشم و پل خواهان، تعيین و منظور شده اند.

اما در مکتوب مورخ ۲۶ میزان سال روان ریاست عمومی پیژنتون معینیت امور تعلیمات و پرسونل وزارت داخله آمده است که محمد نواب، حبیب الله، عزیزالرحمن، سخی داد و امرالله به وظایف شان که قبل از امتحان انجام می دادند، ادامه دهند.

همچنان در این مکتوب آمده است که عبدالستار، صلاح الدین و سیداکبر به حاضری احتیاط فعال تنظیم گردند؛ اما در این مکتوب در مورد متباقی هشت تن چیزی نیامده است.

معاونت ها محل عبور و کنترول:

همچنان امریۀ دیگر اول میزان وزارت داخله، نشان می دهد که پانزده تن (محمد حامد، احمد مشتاق، هارون، پرویز، فرهاد محمد، شیرزمان، سنگرخان، جان علی، نصیرخان، احمدفدا، عزت الله، عزیزالله، عبدالرحیم، محمدنبی، حبیب الله) به ترتیب به حیث معاونین محل عبور و کنترول بنادر سپین بولدک، غلام خان، ابونصرفراهی، پل ابریشم، اسلام قلعه، تورغندی، آقینه، حیرتان، شیرخان بندر، آی خانم، نسی درواز، شغنان، جامرج بالا، اشکاشم، و پل خواهان تعیين و منظور شده اند.

اما درمکتوب یادشده ریاست عمومی پیژنتون معینیت امور تعلیمات و پرسونل وزارت داخله، آمده است که سنگرخان، شیرزمان، هارون، محمدحامد، و احمدمشتاق، به وظایف شان که قبل از امتحان انجام می دادند، ادامه دهند.

همچنان در این مکتوب آمده است که جان علی و فرهاد، به حاضری احتیاط فعال تنظیم گردند؛ اما در این مکتوب در مورد متباقی هشت تن چیزی نیامده است.

آمریت های کنترل ویزه و پاسپورت:

همچنان امریۀ جداگانه دیگر وزارت داخله، نشان می دهد که پانزده تن (نورالله، شرف الدین، فرشیداحمد، محمدتقی، قدرت الله، سمسور، شبیراحمد، محمدآصف، وحیدالله، عبدالنوید، نهضت الله، بریالی، سیدحمیدالله، مجیب الرحمن و جلال الدین) به ترتیب به حیث آمرین کنترل ویزه و پاسپورت بنادر سپین بولدک، غلام خان، ابونصرفراهی، پل ابریشم، اسلام قلعه، تورغندی، آقینه، حیرتان، شیرخان بندر، آی خانم، نسی درواز، شغنان، جامرج بالا، اشکاشم و پل خواهان تعیين و منظور شده اند.

 اما در مکتوب یادشده، آمده است که شرف الدین و شبیراحمد، به وظایف شان که قبل از امتحان انجام می دادند، ادامه دهند.

همچنان در این مکتوب آمده است که محمد آصف، سمسور، نورالله و فرشید احمد، به حاضری احتیاط فعال تنظیم گردند؛ اما در این مکتوب در مورد متباقی نُه تن چیزی نیامده است.

همچنان در امریه آمده است: «لمری څارن قدرت الله، قرار امریۀ نمبر ۱۶۸۸ مورخ  ۲۸ – ۱۱- ۱۳۹۸ که در بست څارمن به حیث مسئول آی تی سپورت سيار مدیریت عمومی ارتباطات استراتيژيک ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی منظوری داشت، از تقرر او صرف نظر، کمافی السابق در بست څارمن به حیث مسئول آی تی سپورت سيار مدیریت عمومی ارتباطات ستراتيژيک ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی ایفای وظیفه نماید.»

اما در امریه ذکر نشده است که قدرت الله، در کدام بست جدید استخدام شده بود.

لومړی څارن نورالله که بعد از سپری نمودن امتحان، به حیث آمر کنترول ویزه و پاسپورت آمریت محل عبور و کنترول سپین بولدک تعیين شده، به نماینده گی از افسران معترض با پژواک صبحت کرد.

نورالله گفت که به افسران یادشده، در حالی اجازه داده نشده تا در بست هایی کار کنند که از طریق امتحان رقابتی، به آن راه یافته اند که اسناد آنها پس از امتحان، به ریاست تذکیه شورای امنیت فرستاده شده بود و بعد از تاییدی این ریاست، این افسران در کورس آموزشی پانزده روزه، برای احراز بست های یادشده نیز شرکت و اسناد فراغت نیز به دست دارند.

او افزود نمی داند که چرا افسران یادشده، به بست هایی معرفی نشده اند که از طریق امتحان، به آن راه یافته بودند.

به گفتۀ وی، افسران معترض، به پاسوال محمد انور بریپال معین اداری وزارت امور داخله شکایت نمودند؛ اما او مشکل را حل نکرد و دفتر وزیر داخله، به این افسران اجازه نداد که شکایت شان را با مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله شریک کنند. 

طارق آرین سخنگوی وزارت امور داخله می پذیرد که برای بست های یادشده، امتحان اخذ شده و افراد نیز برای احراز این بست ها کامیاب شناخته شده اند.  

اما او در مورد اینکه چرا شماری از این افسران در عوض معرفی به بست هایی که ازطریق امتحان به آن راه یافته اند، به احتیاط فعال معرفی شده و یا هم به آنها گفته شده است که به وظایف قبلی شان ادامه دهند؟ گفت: «فیصله کمیته ها همین است، مسئله فرد نیست؛...  لزوم دید کمیته ها و رهبری همین است که این­ها جاهای دیگر بروند... معیارهای دیگر ممکن در اینجا اولویت داشته باشد، مثلا تجربه در مسلک در آن بخش؛ درست است که این ها امتحان داده و کامیاب شده اند، به این معنی نیست که این­ها حتماً و صد فیصد باید به همان کمیساری[‌آمریت محل عبور و کنترول در بنادر] بروند؛ خوب اینها براساس نمره خود و لیاقت خود، در یک بخش دیگر که تجربه کاری بهتر داشته باشند، مقرر می شوند و هیچکس بیکار نمی ماند.»

این در حالی است که عبدالستار حسینی نماینده مردم فراه در ولسی جرگه، در نشست روز شنبه (۱۷ عقرب) سال جاری گفت: «وکیلان معظم! ما خصومت شخصی با کسی نداریم، کمیساران را تعیین کرده امتحان دادند، محب [حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی] گفته که شفاف نیست؛ در صورتی که شفاف نیست، چرا نصف آنها را روان کردی؟»

اما سخنگوی وزارت داخله در این مورد گفت: «در اين پروسه هیچ نوع سازشی، هیچ نوع مثلاً عدم شفافیت وجود ندارد... اگر معیارهای دیگر چون شفافیت، تجربه کاری و مسایل دیگر پیش بیاید، نظام و حکومت این صلاحیت را دارد...لزوم دید اداره همین است که همین آدم ها که نمره دارند، براساس اسناد تحصیلی و شایستگی شان در جاهای دیگری استخدام شوند.»

او افزود که احتیاط فعال، به معنی بیکاری شخص نیست، بلکه به این معنی است که این افراد در جاهای شایسته مقرر خواهند شد.

اقدام پرسش برانگیز:

جنرال متقاعد عتیق الله امرخیل گفت اینکه از افراد برای بست های مشخص امتحان اخذ می شود و مراحل دیگر تقرر آنها نیز طی می گردد؛ اما بعد از آن وزارت در مورد، تصمیم خلاف نتیجه امتحان اتخاذ می کند، قابل پرسش است.

امرخیل در مورد اینکه سخنگوی وزارت امور داخله می گوید که اقدام معرفی افسران یاشده به احتیاط فعال و یا هم به وظایف قبلی بنا بر لزوم دید مقام ها بوده است، گفت: «گفتن لزوم دید یک بهانه است، اگر قرار بود که بر اساس لزوم دید مقام ها افراد مقرر شوند، چه نیاز به امتحان و طی مراحل دیگری بود.»

این کارشناس مسایل نظامی افزود: «سخن از این قرار است که در افغانستان فساد به اوج رسیده است، رشوت گرفتن به اوج رسیده و به گونۀ آشکار رشوت اخذ می شود، در افغانستان بست ها سرقلفی شده و پول آن، پیش از پیش معلوم می باشد.»

پژواک، به همکاری مالی دنمارک و برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)، این گزارش را تهیه کرده است.

علامت: 

گزارش های مربوطه:

تبصره کنيد

اعلانات

Advertisement